Mer om støtte til lag og foreninger

Sigbjørn Flørli har svart på mitt blogginnlegg om støtte til foreninger og lag via Facebook, jeg deler opp svaret hans for å svare på hver enkelt del.

”Skal fatte meg i korthet. For det første er det ikke bare antall kroner dette gjelder men viljen til å lytte, legge forhold til rette og samarbeide. ”

Det er for så vidt riktig at ikke penger er alt i forhold til de frivillige, der tror jeg ikke vi er uenige. Det jeg savner er en konkretisering av hva dagens bystyre har gjort/ikke gjort som det forrige bystyret gjorde. Men penger betyr uansett noe, og der har jeg vist i det tidligere blogginnlegget at Arbeiderpartiet går inn for mer enn FrP.

”Ang. økt støtte til private bydelshus. Du viser her til hus som enten har lite besøk ute i «distrikts-Sandnes» og hus midt i sentrum, bl.a. deres eget, Folkets Hus som er en fullt ut kommersiell virksomhet -såvidt meg bekjent er også huset nylig oppusset fordi utleieandelen har økt kraftig fra private organisasjoner (som kan søke andre støtteformer for enkeltarr. vel og merke).”

Private bydelshus er alle de forsamlingslokalene rundt i kommunen som ikke er eiet av kommunen. De hadde tidligere avtale med kommunen om å tilby lave priser mot et fast tilskudd fra kommunen. Disse lokalene er et viktig supplement til kommunens lokaler, særlig er det viktig for å kunne tilby fritids og kulturtilbud i det Flørli omtaler som ”distriks-Sandnes”. Selv om jeg selv er Luragutt som bor i sentrum, synes jeg det er viktig å opprettholde gode forsamlingslokaler for eksempel på Høle.

Når det gjelder Folkets Hus (som eies av AP, LO og noen fagforeninger), så har det blitt leid ut til blant annet bridgeklubb, dansegruppe, div. religiøse lag og foreninger (spesielt kristne og muslimske) på fast basis (for eksempel hver mandagskveld). I tillegg leies også salene ut til eierne, som avholder de fleste av sine medlemsmøter der.

Når det gjelder oppussingen så ble den gjennomført fordi lokalene var så nedslitte at det var helt nødvendig for å kunne fortsette å benytte huset. Eierne spytter i mer egenkapital for å få til dette, og det tas ikke ut utbytte av selskapet.

Resultatet av politikken ført av FrP i forrige periode er at de som leide Folkets Hus måtte betale større leie for sine faste arrangement.

” Til kulturhus og økt husleiestøtte har vi tvertimot gått MYE lenger og foreslått at huset kan DISPONERES FRITT på dager/kvelder hvor ikke arr. pågår ellers i regi av huset selv, det er vel LITT mer enn 100.000 kroner ville jeg påstå.”

Dette er et klassisk eksempel på lettvinte løsninger, som ikke ville fungert etter intensjonen. Hvor lenge før et eventuelt arrangement kan man si at det er ledig? Settes tidspunktet for tidlig taper Kulturhuset potensielle inntekter som kommunebudsjettet må erstatte, settes tidspunktet for sent blir det håpløst for gratis brukerne å få noe særlig oppmøte pga kort frist.

La oss ta et eksempel: Lura skolekorps ønsker å holde konsert for å vise hvor flinke de har blitt. De har vanligvis øvelse på onsdager, og må derfor ha konserten på en onsdag for at hele korpset skal kunne møte. Med FrPs løsning må de da sette seg på en liste og vente til det dukker opp en onsdag som ingen har bestilt 14 dager før. Deretter må de i hui og hast invitere alle foreldre med mer , og det hele ender med at mange ikke kan komme fordi det er for kort varsel. I tillegg blir det kun 1 øvelse konkret å øve seg til konserten på. På toppen av dette taper Kulturhuset penger på at de ikke kan tilby lokaler på kort varsel til betalende kunder, dette må kompenseres over budsjettet.

Med en tilskuddsordning kan korpset planlegge konserten i god tid, og selv mormor i Trondheim får tid å bestille flybillett for å se barnebarnet spille trompet.

Konklusjonen er at med en tilskuddsordning får korpset et fullverdig tilbud. Samtidig tar ikke FrP i sitt forslag høyde for at også det forslaget har kostnader.

” JEg kunne gått inn på hvert enkelt punkt her og dementert påstand for påstand men det får bli opptil den enkelte å vurdere dette selv ;)”

Innlegget tok i sin helhet for seg de budsjettforslagene som henholdsvis Ap og FrP har støttet. Dersom det er feil i min fremstilling setter jeg pris på at du faktisk påpeker dem, og ikke bare påstår at alt er feil. Sier du at FrP stemte noe annet enn det som står i referatene jeg linker til? Det ville i så tilfelle vært ganske oppsiktsvekkende.

Konklusjonen står fortsatt, Arbeiderpartiet har gått inn for bedre forhold for idrettslag, og andre frivillige lag og organisasjoner, enn det Fremskrittspartiet har.

P.S.: Jeg registrerer at Flørli (som vel er programleder i Morgenshowet på Radio Sandnes) utfordrer meg på spørsmålet om radiokonsesjoner. Jeg skal se om jeg får tid til å svare på det før jeg reiser på ferie.