Latin

Under følger en rekke latinske utrykk. De utrykkene som har ikke har kjent opphavsmann blir sitert ukjent. De fleste av disse sitatene med ukjent forfatter er uttrykk, ikke sitater. Oversettelse til norsk står i parentes. Takk til alle som har bidratt til denne siden. (Se forøvrig sitatsida for flere sitater – på norsk)

«Ab aeterno» (Fra tidenes begynnelse) – Ukjent
«Abi in malam crucem» (Dra pokker i vold) – Ukjent
«Ab imo pectore» (Fra hjerte) – Ukjent
«Ab initio» (Fra begynnelsen) – Ukjent
«Ab intra» (Fra insiden) – Ukjent
«Ab ovo usque ad mala» (Fra begynnelsen til slutten) – Horace
«Abusus non tollit usum» (Misbruk utelukker ikke bruk) – Romersk rettsregel
«Accipere quam facere praestat injuriam» (Det er bedre å bli utsatt for urettferdighet, enn å utføre urettferdighet) – Cicero
«Acta est fabula» (Alt er over) – Suetonius
«Ad undas» (I bølgene/tapt – skjellsord) – Ukjent
«Ad finem» (Til slutten) – Ukjent
«Ad gloriam» (For ære) – Ukjent
«Ad hoc» (I dette øyemed) – Ukjent
«Ad infinitum» (Uten grenser) – Ukjent
«Ad limina apostolorum» (Til apostlenes terskel, dvs. til Vatikan) – Ukjent
«Ad populum» (Til folket) – Ukjent
«Ad utrumque paratus» (Forberedt på begge) – Det står på Universitetet i Lund sitt segl, der en løve har den ene labben på en bok, den andre labben holder et sverd.
«Ad vitam aeternam» (For alltid.) – Ukjent
«Advocatus Dei» (Guds advokat – forklaring: se neste sitat) – Ukjent
«Advocatus diaboli» (Djevelens advokat. Advokatens tittel gjennom en kanoniseringsprosess (erklæring som helg), som motsetter seg kanoniseringen. Den som foreslår kanoniseringen heter Advocatus Dei (Guds advokat) – Ukjent
«Aeternum vale» (Farvel for alltid) – Ukjent
«Agenda» (Som skal utføres/Dagsorden) – Ukjent
«Age quod agis» (Følg med på hva du gjør) – Ukjent
«Albae gallinae filius» (En heldig djevel) – Ukjent
«Alea iacta est!» (Terningen er kastet!) – Julius Cæsar (når han kryset Rubicon)
«Amicus certus in re incerta cernitur» (En venn i nøden, er en virkelig venn.) – Cicero
«Amicos inter se prodesse opportet» (Venner bør hjelpe hverandre) – Ukjent
«Amicus usque ad aras» (En venn for alltid) – Ukjent
«Amicus verus est rara avis» (En virkelig venn er en skjelden fugl) – Ukjent
«Amor fati» (Elsk din skjebne!) – Ukjent
«Amor vincit omnia» (Kjærlighet overvinner alt!) – Vergil
«Anno Domini» (I det herrens år (A.D = E.Kr)) – Ukjent
«Aqua vitae» (Livets vann) – Johannes åpenbaring 21.6 og 22.17
«Aquila non captat muscas» (Ørnen fanger ikke fluer) – Ukjent
«Arbiter bibendi» (Toastmaster) – Ukjent
«Ars Amatoria» (Kunsten å elske) – Ukjent
«Ars gratia artis» (Kunst for kunstens skyld) – Ukjent
«Ars longa, vita brevis est» (Kunsten er lang, livet kort) – Seneca
«A tergo» (Bakfra) – Ukjent
«Auctor ignotus» (Ukjent forfatter) – Ukjent (!)
«Audi alteram partem» (Hør den andre part også) – Seneca
«Aureo hamo piscari» (Å fiske med gullkrok (fiskekrok laget av gull)) – Ukjent
«Aut disce aut discede» (Enten lær, eller dra) – Mottoet til Winchester College
«Ave, Caesar, morituri te salutant» (Ave Cæsar, de som skal dø hilser deg) – Suetonius, gladiatorenes hilsen til keiseren før kampene
«Bis dat qui cito dat» (Han gir dobbelt han som gir hurtig) – Publilius Syrus
«Carpe diem, quam minime credula postero» (Bruk dagen (grip dagen), utsett minst mulig til i morgen) – Horats
«Cave canem!» (Vokt dem for hunden!) – Innskripsjon på et romerske hus i Pompei
«Cogitationis poenam nemo patitur» (For sine tanker blir ingen straffet) – Domitius Ulpianus
«Cogito, ergo sum» (Jeg tenker, derfor er jeg) – Descartes
«Concludere» (Konkludere) – Ukjent
«Cuiusvis hominis est errare; nullius nisi insipientis perseverare in errore.» (Hvert menneske kan ta feil. Men bare dåren framholder sin feiltakelse) – Cicero
«Deliras» (Du er sprø!) – Ukjent
«Dictum ac factum» (Så sagt, så gjort) – Terent
«Divide et impera» (Splitt og hersk) – Romersk hersker strategi
«Dixit Deus, ‘fiat lux’, et facta est lux» (Gud sa, ‘la det bli lys’, og det ble lys) – 1.Mos 1,3
«Dubito, ergo cogito» (Jeg tviler, derfor tenker jeg) – Descartes
«Epistola non erubescit» (Brevet rødmer ikke) – Cicero
«Errare humanum est, ignoscere divinum» (Det er menneskelig å feile, guddommelig å tilgi) – Martin Luther
«Errare Humanum Est, Sed Perseverare Diabolicum» (Det er menneskelig å feile, men djevelsk å forbli i feiltagelsen!) – Martin Luther
«Festina lente» (Skynd deg langsomt) – Sueton
«Finis coronat opus» (Slutten setter kronen på verket) – Ovid
«Forsan et haec olim meminisse iuvabit» (Kanskje selv dette engang blir skjønt å se tilbake på) – Vergil
«Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo» (Dråpen uthuler stenen, ikke ved sin makt, men ved å falle ofte) – Ovid
«Historia magistra vitae» (Historien lærer oss om livet) – Cicero
«Homo sum humani nil a me alienum puto» (Jeg er menneske , intet mennesklig er meg fremmed) – Terent
«Initium sapientiae est dubium» (Begynnelsen til visdom er tvilen) – Descartes
«In terra pax» (Fred på jorden) – Evangeliet etter Lukas (2.14)
«In vino veritas» – (Sannheten ligger i vinen (jmf. Det er av barn og fulle folk en skal høre sannheten)) – Gresk ordtak
«In vino veritas, in aqua sanitas» (I vinen finnes sannheten, i vannet finnes sunnheten) – Ukjent
«Ipsa scientia potetas est» (Kunnskap er makt i seg selv) – Sir Francis Bacon
«I ubi crescat piper» (Dra ditt peperen gror) – Ukjent
«Justitia est regina virtutum» (Rettferdighet er dydenes dronning) – Ukjent
«Lapsus» (Feil) – Ukjent
«Lapsus calami» (Skrivefeil) – Ukjent
«Libenter homines id quod volunt credunt» (Vi tror gjerne det vi ønsker) – Cicero
«Lux» (Lys (enhet for lysstyrke i SI-systemet)) – Ukjent
«Memento mori» (Husk du skal dø!) – Ukjent
«Memento te hominem esse» (Husk du er et menneske!) – Ukjent
«Me meorum factorum numquam paenituit» (Jeg har aldri angret mine handlinger) – Ukjent
«Me nome Aquila est» (Mitt navn er Arne) – Arne B.Espedal ;)
«Me nome Brummus est» (Mitt navn er Ole Brum) – Ole Brum (med hjelp av oversetteren)
«Mensa de facto quadrata est» (Bordet er faktisk kvadratisk) – Ukjent
«Nam et ipsa scientia potestas est» (For også selve kunnskapen er en makt) – Ukjent
«Naturalia non sunt turpia» (Naturlige ting skal man ikke skamme seg over) – Evripides
«N.B, nota bene» (Merk ved/Legg merke til) – Ukjent
«Non omne lictum honestum» (Ikke alt tillatt er hederlig) – Ukjent
«Nullus norvegicum urina singularis» (Ingen nordmann pisser alene) – En hjemmeside som jeg ikke finner igjen adressen til. :(
«O mihi frustra suscepti labores» (Å for et strev jeg har tatt på meg til ingen nytte) – Ukjent
«Omnis homo mendax» (Alle mennesker lyver) – Salme 116, vers 11
«Pacem in terris» (Fred på jorden) – Det er tittelen på en encyklika (pavelig rundskriv) utgitt av paven Johann XXIII. (1881-1963). Uttrykket stammer fra Evangeliet etter Lukas (2.14): «et in terra pax» (og fred på jorden)
«Pater Familias» (Familiefar) – Ukjent
«Pagina» (Side) – Ukjent
«Pax» (Fred) – Ukjent
«Pax Romana» (Uttrykk som betyr «fred» diktert og kontrollert av den romerske hæren. Mange mener, at den skal bety den lange fredstiden fra keiser Augustus til keiser Marcus Aurelius (år 180 etter Kristus)) – Ukjent
«Post tenebras lux» (Etter mørket følger lyset) – Kalvinistenes ordspråk, som står skrevet på Reformasjonens monumentet i Geneve (Sveits)
«Potius sero, quam numquam» (Bedre sent enn aldri) – Livius
«Praemittere» (Forutsette) – Ukjent
«Propia laus sordet» (Selvros stinker) – Ukjent
«P.S, post scriptum» (Etter det som er skrevet) – Ukjent
«P.T, pro tempore» (For tiden) – Ukjent
«Quale principum, talis et clausula» (Slik som begynnelsen, så også enden) – Hieronymus (345-419) i Epistolae
«Quid est veritas?» (Hva er sannhet?) – Pilatus
«Qui nescit tacere, nescit loqui» (Den som ikke kan tie, kan heller ikke tale) – Seneca
«Qui vivra verra» (Den som lever får se) – Ukjent
«Quo vadis» (Hvor går du?) – Jesus sine ord i Evangeliet etter Johannes (16.5). Temaet ble brukt av den polske forfatteren Henryk Sienkiewicz (1846-1916) i romanen «Quo vadis Domine»
«Repetitio est mater studiorum» (Repetisjon er studienes mor) – Ukjent
«Ride, si sapis» (Le, hvis du er klok) – Martial
«Saccus stercoris» (Drittsekk!) – Torbjørn Berntsen ;)
«Sic transit gloria mundi» (Slik forgår verdens herlighet.) – Uttrykk brukt tre ganger av den eldste kardinal ved innvielsen av den nye pave. Den ble beskrevet av Thomas à Kempis i boka si: «De Imitatione Christi». Opprinnelig lyder sånn: O, quam cito transit gloria mundi. (Akk, hvor fort forgår verdens herlighet)
«Si libet, licet» (Har man lyst, har man lov) – Spartianus
«Spinals» (Rygg) – Ukjent
«Tempora mutantur, et nos in illis mutamur»(Tidene endres, og vi endres med dem) – Romerske Keiseren Lothar den 1., som i år 843 adbiserte og ble munk
«Tempus fugit» (Tiden flyr) – Innskripsjon på gamle urverk
«Tu nihilos minus» (Det er du også!) – Ukjent
«Usus est optimus magister» (Øvelse er den beste læremester) – Syrus
«Veni, Vidi, Vici» (Jeg kom, jeg så, jeg vant) – Julius Cæsar
«Video» (Jeg ser) – Ukjent
«Virtus est vitium fugere, et sapientiae stultitia caruisse» (Å unngå last er dydens begynnelse, visdommens begynnelse (er) å fri seg fra dumheten) – Horats
«Vivat lingua Graeca» (Lenge leve det greske språket) – Ukjent
«Volvo» (Jeg ruller) – Ukjent
Til bruk på matteprøver/eksamner:
«Quod Erat Demonstrandum» (Hvilket skulle bevise) – Euklides
«Salvo Errore Et Omissione» (Med Forbehold om feil og utelatelser)
«Salvo Errore Calculi» (Med forbehold om feilutregning)

4 tanker om “Latin

  1. Hei!! Flott side!!
    Fant for noen år tilbake et latinsk uttrykk som jeg dessverre ikke husker lenger, kanskje du kan hjelpe meg?? På norsk betydde det noe som «livet er for kort til å danse med stygge gutter».
    På forhånd hjertelig tusen takk :)

  2. Brevior saltare cum deformibus mulieribus est vita – Livet er for kort til å danse med stygge kvinner var uttrykket egentlig… Husker i farten ikke av hvem. Det du lurer på blir: Brevior saltare cum deformibus viris est vita…
    mvh morten.

  3. Hei! Jeg har tenkt til å tattovere noe på latin men finner ikke helt det jeg leter etter på diverse nettsider. Jeg lurer derfor på om noen kan hjelpe meg? Det jeg har lyst på er noe som: Gi aldri opp, kjemp for dine drømmer, den som intet våger intet vinner, eller noe liknende. skal liksom være noe som motiverer meg for å nå mine mål i livet da. Håper noen har tips til meg! :)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *