CV

Arbeidserfaring

2011 – : Arbeiderpartiet/Sandnes kommune, Sandnes
Heltidspolitiker
• Gruppeleder (2022- )
• Nestleder Kommuneplanutvalget (2023- )
• Ordførerkandidat (2023)
• Leder utvalg for by- og samfunnsutvikling (2019-2023)
• Leder utvalg for kultur og oppvekst (2015-2019)
• Leder utvalg for helse og sosial (2011-2015)
• Nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe (2011-2022)

2008 – 2011 (Permisjon): Dimensjon Rådgivning AS, Sandnes
Arealplanlegger
• Planlegging etter plan- og bygningsloven
• Risiko og sårbarhetsanalyser
• Konsekvensutredninger

2006 – 2008: Sandnes kommune, Sandnes
Arealplanlegger
• Saksbehandling etter plan- og bygningsloven av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og dispensasjoner.
• Risiko og sårbarhetsanalyser
• GIS

2005: Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger
Engasjement – Utvikling av metode for FylkesROS
• Utvikling av metode for Fylkes risiko og sårbarhets kartlegging

2003 – 2005: Rogaland Kollektivtrafikk FKF (Kolumbus), Stavanger
”Freelancer” – Holdeplass database (deltid)
• Arbeid i ruteplanleggingsverktøyet FX
• Innsamling og korrigering av holdeplassdata (ArcView og FX)
• Diverse oppgaver innen IT

2002: Høyskolen i Stavanger, Stavanger
Studentassistent i Datateknikk (deltid)
• Veiledning på datalaboratoriet og retting av øvinger

2000 – 2001: Brigadeoppklaringseskadronen (Hæren), Setermoen
Nestkommanderende patrulje/Avdelingstillitsvalgt
• Nestkommanderende/speider på oppklaringspatrulje
• Avdelingstillitsvalgt for Brigadeoppklaringseskadronen

1998 – 2002: Statens vegvesen Rogaland, Stavanger
Ferievikar ved IT- seksjonen
• Allsidige oppgaver innenfor IT- drift, med testing, reparasjon og konfigurering av PC’er i tillegg til brukerstøtte.

Utdannelse

2007: Universitetet i Tromsø, Tromsø
GIS i offentlig forvaltning og planlegging
• Hvordan bruke GIS i offentlig forvaltning og planlegging?
• Etikk
• ArcView

2004 – 2006: Universitetet i Stavanger, Stavanger
Master i Teknologi, Samfunnssikkerhet (Sivilingeniør)
• Retning planlegging
• Avsluttende oppgave med tittel: ”Risiko og sårbarhet i den fysiske planleggingen”.

Tittel på oppgaver i forbindelse med studiet:
• Ulykkesforståelse i Norge: Et casestudie av Lillestrømulykken
• Evaluering av ”Lokalisering av ny avfallsplass – konsekvensutredning”
• Utrygghet i forbindelse med bussbruk
• Busstrafikk på Domkirkeplassen i Stavanger i et risikostyringsperspektiv
• Vestlandet – fra Rogaland til Romsdalen – sammenknyttinger og skillelinjer
• Tilrettelegging av kollektivtransport ved planlagt banestasjon på Jåttåvågen

2001 – 2004: Høyskolen i Stavanger, Stavanger
Bachelor i ingeniørfag, datateknikk (Dataingeniør)
• Kandidatoppgave: ”Dataspill: Nettverksbasert Monopol”
• Med Datasikkerhet som tilvalgt fag

1997 – 2000: Sandnes videregående skole, Sandnes
Generell studiekompetanse (Allmenne fag)
• Fordypning i matte, fysikk og kjemi
• Bilingval opplæring i nyere historie (Engelsk)

Kurs

2016-2017: Heimevernet, Dombås
Kurs: 2 Fagkurs
• Hvert kurs på 2 uker
• Er løytnant i Heimevernet

2016: Heimevernet, Sandnes (HV-08)
Kurs: Grunnkurs lederskap

2014: Heimevernet, Sandnes (HV-08)
Kurs: Lagfører, gevær

2010: ViaNova, Sandvika
Novapoint Støy

2009:ViaNova, Sandvika
AutoCAD/Novapoint
• AutoCAD (basiskurs)
• Novapoint Basis (kurs)
• Novapoint Arealplan (kurs)

Samfunnsengasjement

Arbeiderpartiet
• 2023 – : Nestleder Kommuneplanutvalget (2023- )
• 2022 – : Gruppeleder Sandnes Ap (Nestleder fra 2011)
• 2011 – : Formannskapsmedlem (Sandnes kommune – vara fra 2003)
• 2003 – : Kommunestyremedlem (Sandnes kommune)
• 2018 – : Styreleder Stiftelsen Utleieboliger
• 2019 – 2023: Leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling (Sandnes kommune)
• 2011 – 2022: Nestleder i bystyregruppa Sandnes Ap
• 2017 – 2019: Styremedlem Ulla-Førre fondet
• 2016 – 2019: 1. Vara styret i Universitetsfondet Rogaland
• 2015 – 2023: Varamedlem i Fylkestinget i Rogaland
• 2015 – 2019: Leder av utvalg for kultur og oppvekst (Sandnes kommune)
• 2015 – 2019: Vara styremedlem Sandnes Tomteselskap KF
• 2015 og 2017: Valgkampleder Sandnes Arbeiderparti
• 2014 – 2018: Styremedlem Ruten Parkering AS (inkludert avviklingsstyret i 2018)
• 2013: Teamleder for Torstein Tvedt Solberg i valgkampen
• 2011 – 2015: Leder utvalg for helse og sosial (Sandnes kommune)
• 2011 – 2015: Medlem Sandnes Eldreråd
• 2011 – 2015: Vara styremedlem Sandnes Havn KF
• 2007 – 2011: Leder av kontrollutvalget for bevilningsaker (Sandnes kommune)
• 2007 – 2011: Medlem av klientnemda (Sandnes kommune)
• 2007 – 2011: Styremedlem i Stiftelsen til sosialt og veldedig hjelpearbeid i Sandnes kommune
• 2007 – 2011: Styremedlem i Søskenparet Bertha Andrea Gausel og Reiar Gausels legat
• 2007 – 2011: Medlem av representantskapet i Lyse AS
• 2007 – 2011: Nestleder utvalg for Helse og sosialtjenester (Sandnes kommune)
• 2009 – 2011: Leder av innstillingskomiteen i Sandnes Arbeiderparti
• 2009 – 2011: Valgt revisor for Sandnes Arbeiderparti
• 2006 – 2009: Leder av kontrollkomiteen AUF i Rogaland
• 2007: Valgkampleder for Sandnes Arbeiderparti
• 2007 – 2009: Leder av Sandnes Arbeiderparti (styremedlem fra 1999, nestleder fra 2006)
• 2003 – 2008: Medlem av representantskapet i Forus Næringspark AS
• 2003 – 2006: Medlem av kommuneplankomiteen (Sandnes kommune)
• 2002 og 2004: Delegasjonsleder AUFs landsmøte, for AUF i Rogaland
• 2001 – 2004: Organisatorisk Nestleder AUF i Rogaland (styremedlem 2000-2006)
• 2000 – 2006: Leder Sandnes og Gjesdal AUF (nestleder fra 1999, styremedlem fra 1999)

Annet
• 2014 – 2015: Troppstillitsvalgt (HV)
• 2009 – 2013: Styreleder Stiftelsen Suenos
• 2010 – 2012: Styremedlem Boligsameiet Auståttveien 429 A-P (Styreleder 2011-2012)
• 2007 – 2010: Styremedlem Sameiet Vågen Brygge (Styreleder 2007-2008)
• 2000 – 2001: Avdelingstillitsvalgt ved Brigadeoppklaringseskadronen/OBN.

Elevråd/Elevorganisasjonen
• 2000: Informasjonsansvarlig i Elevorganisasjonen i Rogaland
• 1999 – 2000: Elevorganisasjons kontakt/styremedlem i elevrådsstyret ved Sandnes VGS.
• 1999: Organisatorisk nestleder i Elevorganisasjonen i Rogaland
• 1998 – 1999: Kasserer i elevrådsstyret ved Sandnes VGS.