Siv doblet bomutgiftene til sykepleier på direkten

Siv Jensen (Foto av Kjetil Ree)

Siv Jensen (Foto av Kjetil Ree)

De reelle bomutgifter er 919 kroner i måneden, ikke 2 000 som Siv Jensen påstår. Det kommer fram i Dagbladets faktasjekk.

Det er fantastisk at avisene faktisk tar seg bryet med å sjekke de påstandene som dukker opp i slike debatter. Det er umulig å føre en fornuftig debatt med noen som farer med usannheter.

Mer om støtte til lag og foreninger

Sigbjørn Flørli har svart på mitt blogginnlegg om støtte til foreninger og lag via Facebook, jeg deler opp svaret hans for å svare på hver enkelt del.

”Skal fatte meg i korthet. For det første er det ikke bare antall kroner dette gjelder men viljen til å lytte, legge forhold til rette og samarbeide. ”

Det er for så vidt riktig at ikke penger er alt i forhold til de frivillige, der tror jeg ikke vi er uenige. Det jeg savner er en konkretisering av hva dagens bystyre har gjort/ikke gjort som det forrige bystyret gjorde. Men penger betyr uansett noe, og der har jeg vist i det tidligere blogginnlegget at Arbeiderpartiet går inn for mer enn FrP.

”Ang. økt støtte til private bydelshus. Du viser her til hus som enten har lite besøk ute i «distrikts-Sandnes» og hus midt i sentrum, bl.a. deres eget, Folkets Hus som er en fullt ut kommersiell virksomhet -såvidt meg bekjent er også huset nylig oppusset fordi utleieandelen har økt kraftig fra private organisasjoner (som kan søke andre støtteformer for enkeltarr. vel og merke).”

Private bydelshus er alle de forsamlingslokalene rundt i kommunen som ikke er eiet av kommunen. De hadde tidligere avtale med kommunen om å tilby lave priser mot et fast tilskudd fra kommunen. Disse lokalene er et viktig supplement til kommunens lokaler, særlig er det viktig for å kunne tilby fritids og kulturtilbud i det Flørli omtaler som ”distriks-Sandnes”. Selv om jeg selv er Luragutt som bor i sentrum, synes jeg det er viktig å opprettholde gode forsamlingslokaler for eksempel på Høle.

Når det gjelder Folkets Hus (som eies av AP, LO og noen fagforeninger), så har det blitt leid ut til blant annet bridgeklubb, dansegruppe, div. religiøse lag og foreninger (spesielt kristne og muslimske) på fast basis (for eksempel hver mandagskveld). I tillegg leies også salene ut til eierne, som avholder de fleste av sine medlemsmøter der.

Når det gjelder oppussingen så ble den gjennomført fordi lokalene var så nedslitte at det var helt nødvendig for å kunne fortsette å benytte huset. Eierne spytter i mer egenkapital for å få til dette, og det tas ikke ut utbytte av selskapet.

Resultatet av politikken ført av FrP i forrige periode er at de som leide Folkets Hus måtte betale større leie for sine faste arrangement.

” Til kulturhus og økt husleiestøtte har vi tvertimot gått MYE lenger og foreslått at huset kan DISPONERES FRITT på dager/kvelder hvor ikke arr. pågår ellers i regi av huset selv, det er vel LITT mer enn 100.000 kroner ville jeg påstå.”

Dette er et klassisk eksempel på lettvinte løsninger, som ikke ville fungert etter intensjonen. Hvor lenge før et eventuelt arrangement kan man si at det er ledig? Settes tidspunktet for tidlig taper Kulturhuset potensielle inntekter som kommunebudsjettet må erstatte, settes tidspunktet for sent blir det håpløst for gratis brukerne å få noe særlig oppmøte pga kort frist.

La oss ta et eksempel: Lura skolekorps ønsker å holde konsert for å vise hvor flinke de har blitt. De har vanligvis øvelse på onsdager, og må derfor ha konserten på en onsdag for at hele korpset skal kunne møte. Med FrPs løsning må de da sette seg på en liste og vente til det dukker opp en onsdag som ingen har bestilt 14 dager før. Deretter må de i hui og hast invitere alle foreldre med mer , og det hele ender med at mange ikke kan komme fordi det er for kort varsel. I tillegg blir det kun 1 øvelse konkret å øve seg til konserten på. På toppen av dette taper Kulturhuset penger på at de ikke kan tilby lokaler på kort varsel til betalende kunder, dette må kompenseres over budsjettet.

Med en tilskuddsordning kan korpset planlegge konserten i god tid, og selv mormor i Trondheim får tid å bestille flybillett for å se barnebarnet spille trompet.

Konklusjonen er at med en tilskuddsordning får korpset et fullverdig tilbud. Samtidig tar ikke FrP i sitt forslag høyde for at også det forslaget har kostnader.

” JEg kunne gått inn på hvert enkelt punkt her og dementert påstand for påstand men det får bli opptil den enkelte å vurdere dette selv ;)”

Innlegget tok i sin helhet for seg de budsjettforslagene som henholdsvis Ap og FrP har støttet. Dersom det er feil i min fremstilling setter jeg pris på at du faktisk påpeker dem, og ikke bare påstår at alt er feil. Sier du at FrP stemte noe annet enn det som står i referatene jeg linker til? Det ville i så tilfelle vært ganske oppsiktsvekkende.

Konklusjonen står fortsatt, Arbeiderpartiet har gått inn for bedre forhold for idrettslag, og andre frivillige lag og organisasjoner, enn det Fremskrittspartiet har.

P.S.: Jeg registrerer at Flørli (som vel er programleder i Morgenshowet på Radio Sandnes) utfordrer meg på spørsmålet om radiokonsesjoner. Jeg skal se om jeg får tid til å svare på det før jeg reiser på ferie.

Støtte til lag og foreninger

På facebook har det oppstått en diskusjon om støtte til lag og foreninger i Sandnes kommune. Bakgrunnen var at FrPs Sigbjørn Flørli uttalte seg skeptisk til Stavangeres ønske om å arrangere fotball EM. En av Flørlis facebook venner kommenterer til dette: «tenkte på de mindre lagene jeg da :) alt som vi har slitt oss frem i alle disse år, jeg synes bare det har godt for langt når junior spillere må springe rundt på dører og spørre folk om de vill kjøpe lodd :)» Til dette svarer Flørli: «Ja den forstår jeg… De er forsømte gjennom maaaaange år, det ser jeg her i byen og. Prøvde å rette på dette då me styrte i forrige periode men så mistet vi som kjent flertallet.»

Jeg blandet meg inn i diskusjonen, og stilte følgende spørsmål: «Kanskje hr. Flørli vil informere oss alle om konkret hva de gjorde for «de mindre lagene» i forrige bystyreperiode?»

Flørli svarte følgende: «Ser man det, Ap-lederen på krigsstien hehe. Arne, det er faktisk så mye at jeg ikke klarer ramse opp alt i en statusmeld. her. Men generelt sett var jo tilretteleggingen og støtten til frivillige lag og organisasjoner større i forrige lokalvalgsperiode enn hva som er tilfellet nå. Vi har også arbeidet aktivt for tilrettelegging av kunstgressbaner, lokale fotball-løkker etc. Og er man først inne på det kan vi jo alltids diskutere andre tilbud for ungdom så som den populære kulturskolen hvor FrP er alene om å ville kutte ventelistene. Politikk handler om prioritering og en pott til fordeling, det trodde jeg du av alle visste mye om. På den ene siden kan man kutte ventelistene, på den andre prioritere Kunstens Hus og andre ikkekommersielle-tiltak. Det går iallefall ikke an å få i pose og sekk og trylle frem penger. Og det er vel slik at LITT flere ungdommer spiller instrumenter, synger i kor, danser etc enn som driver med proff. videokunst?? ;)»

Jeg kjenner meg ikke igjen i at støtten til frivillige lag og organisasjoner var større under FrP-H-PP styret enn under det nåværende AP-H-KrF-V styret. Så jeg har påtatt meg å sjekke ut fakta i saken. Jeg har gått gjennom samtlige budsjettbehandlinger i Sandnes kommune siden 2004 (det er de som er tilgjengelige på nettet). Under følger mine funn, les og tolk selv:

Budsjett for 2005, Høyre, FrP og PP styrer Sandnes:
Rådmannen foreslår å kutte 526.000 kr i støtte til foreninger og lag, alle partier unntatt SP stemmer mot dette.
Rådmannen foreslår også å kutte 60.000 kr i støtte til alkoholfrie helgearrangement for ungdom, også dette blir nedstemt av samtlige partier minus SP.

Rådmannen foreslo også å redusere tilskuddet til forsamlingslokaler (bydelshus, grendahus, mm) med 820.000 kr. Ap, Krf, V, SV og SP stemte mot dette. H, Frp, og PP reduserte kuttet til 268.000 kr.

Konklusjon 2005: FrP reduserte støtten til forsamlingslokaler med 268.000 kr, noe som førte til dyrere leie av lokaler for foreninger og lag (f.eks. bridgeklubben og fredagsdansen).

Budsjett for 2006, Høyre FrP og PP styrer Sandnes:
Rådmannen foreslår en rekke kutt i støtten til foreninger og lag innen oppvekst, blant annet nedleggelse av Lura Komiteater. Dette blir stemt ned av samtlige partier bortsett fra SP som beholder noe av kuttene.

Når det gjelder støtte til foreninger innen kultur og idrett foreslo rådmannen et kutt på 210.000 kr, dette ble nedstemt av samtlige partiet (også SP denne gangen). I tillegg foreslo AP, KrF, V og SV 350.000 kr ekstra til foreninger og lag, dette stemte FrP, H, PP og SP ned.

På ny foreslo rådmannen et kutt i støtten til private bydelshus på kr. 250.000. Ap, KrF, V og SV stemte mot dette, SP stemte for et kutt på 180.000 kr, mens FrP, H, og PP vedtok et kutt på 200.000 kr.

I tillegg ble vedlikeholdet av grusbaner redusert med 270.000 kr, noe AP, KrF, V, SV og SP stemte mot. FrP, H og PP støttet kuttet, men gav 100.000 kr til idrettslagene for vedlikehold som plaster på såret.

I tillegg la AP, KrF, V og SV inn 3,5 millioner til kunstgressbane på Sandnes stadion i 2006 (Sp samme sum, men i 2007). Frp, H, og PP la inn tilsammen 2,5 millioner i perioden 2006-2009.

AP, KrF, V og SV stemte også mot en reduksjon i tilskudd til idrettsplasser og løkker, noe FrP, H, PP og SP stemte for.

Konklusjon 2006: FrP foretok betydelige kutt i støtten til frivillige lag og idrettslagene, mens AP foreslo mer støtte og bedre vedlikehold av anleggene.

Budsjett for 2007, Høyre, FrP og PP styrer Sandnes:
Frontene i bystyret var iløpet av 2006 blitt klarere, SP ble med på budsjettforslaget til AP, KrF, V og SV. Det var dermed kun 2 forslag å forholde seg til.

Budsjettforslaget fra AP, KrF, V, SV og SP inneholdt følgende punkter (innen frivillighet/idrett) som ikke H, FrP og PP hadde med:

  • Etablering av Bogahallen
  • Redusert egenbetaling i kulturskolen (150.000 kr)
  • Økt tilskudd til idrettslag (400.000 kr)
  • Økt tilskudd til foreninger og lag innen kultur, korps mm. (400.000 kr)
  • 100.000 kr i økt tilskudd til rusfrie helgearrangement for ungdom
  • Økt husleiestøtte (300.000 kr) til lokale lag of foreninger for arrangement i Kulturhuset
  • Ikke redusert tilskudd til private bydelshus (250.000 kr), forslag fra rådmannen som H, FrP og PP støttet

Konklusjon 2007: Arbeiderpartiet (med resten av oposisjonen) gikk inn for et kjempeløft for idretten og kulturen, noe FrP stemte mot.

Budsjett for 2008, Høyre, Ap, KrF og Venstre styrer Sandnes:
Det var kommunevalg i 2007, resultatet  ble en ny koalisjon som styrer i Sandnes. For enkelhets skyld sammenligner jeg bare Frp og PP mot H, AP, KrF og V. SV og SP leverte hvert sitt budsjettforslag, de kommenterer jeg ikke.

Rådmannen foreslo i økonomiplanen økt egenbetaling i kulturskolen (totalt kr. 170.000), denne økningen ble fjernet av H, Ap, KrF og V. FrP la inn 100.000 kr under posten «Byutvikling Drift, Kulturskolen». Jeg er usikker på om dette dekker det samme.

Rådmannen foreslo også å redusere vedlikeholdet av idrettsanlegg med 300.000 kr, dette stemte alle partier mot (også SP og SV).

I tillegg bevilget H, Ap, KrF og V 250.000 kr ekstra til private bydelshus/grendahus, dette stemte ikke FrP og PP for.

Det var kunstgressbaner som var et av de store temaene i budsjettet for 2008. H, AP, KrF og V bevilget totalt 21 millioner, Frp og PP foreslo kun 10 millioner. Det har senere vist seg at selv 21 millioner var for lite. I tillegg la H, AP, KrF og V inn en oppstartsbevilgning til Bogahallen, det gjorde ikke FrP og PP.

Konklusjon 2008: Også etter valget når AP kom i posisjon er AP bedre enn FrP på idrett og frivillighet.

Budsjett for 2009, Høyre, Ap, KrF og Venstre styrer Sandnes:
Siste budsjett er det med minst forskjell. Rådmannen foreslår nok en gang økning i egenbetalingen for kulturskolen (totalt kr. 70.000), denne økningen blir fjernet av H, AP, KrF og V. FrP og PP stemmer for økningen i egenbetalingen.

I denne budsjettbehandlingen legger alle partier omsider inn Bogahallen.

Konklusjon 2009: Liten forskjell mellom partiene. (SV og SP har inne endel økninger, basert på eiendomsskatt.)

Konklusjon/Oppsummering

Som jeg har dokumentert over er Flørlis påstand om at «det var bedre når FrP styrte» feilaktig. Jeg har også vist at Ap konsekvent har stemt for bedre forhold for idretten og frivillige enn det FrP har stemt for. Det er verd å påpeke at APs budsjetter for årene 2005, 2006 og 2007 er basert på innkrevning av eiendomsskatt. Dersom man ser på SV og SP sine budsjetter for 2008 og 2009 vil man finne at de foreslår flere penger til idrett og frivillighet. Deres budsjetter er basert på eiendomsskatt.

Jeg er lei av at FrP sprer halvsanheter og i dette tilfelle feilaktige opplysninger om hva de faktisk stemmer for/mener. Dette innlegget er et forsøk på å vise for befolkningen hva som er sannheten. Som leserne sikkert kan se tar det mye krefter og tid bare å motbevise noen små settninger.