Hadia Tajik (AP) om trygghet

Hadia Tajik fra Bjørheimsbygd i Strand kommune har flyttet til Oslo og blitt stortingskandidat for Oslo AP. Jeg kjenner henne fra tiden i AUF, og er ikke overrasket over at hun gjør det bra i hovedstaden. I denne videoen snakker hun om trygghet. Selv om hun tar utgangspunkt i Oslo, så gjelder det hun sier hele landet.

Oppdatering: VG skriver om Hadias video. Hadia kommer med viktige poeng om at kriminalitetsbekjempelse er mer enn politi. Alkoholpolitikk er f.eks. sentralt dersom man ønsker å redusere antallet voldssaker. Alkohol er innvolvert i 60 til 70 % av voldstilfellene, det kan man ikke overse.