Votergate – om farene ved elektronisk valg

Det nærmer seg valgdagen i Norge, i løpet av de siste årene har det kommet flere forslag/krav om å gjøre det enklere å stemme. Det er ikke vanskelig å være enig i det prinsippet. Problemet er at noen mener at vi bør stemme elektronisk, via SMS eller via internett.

Via EFN-lista kom jeg over denne videoen: http://video.google.com/videoplay?docid=3555094491715905699

Denne videoen sette fokus på problemmene ved elektronsisk valg. Hvordan vet velgeren at maskinen registrerer riktig parti? Du som velger har ingen mulighet til å se hva som skjer i systemet. Det er heller ingen mulighet til å telle over stemmene på ny dersom noen skulle være i tvil om man har kommet til riktig resultat. Det finnes riktignok systemer som gir ut en papirkvittering som samles inn som kan brukes til omtelling.

Noen ønsker også stemmegivning via internett og sms, FrP fremmet et slikt forslag i Stortinget like før sommeren. Å fremme et slikt forslag viser en total mangel på forståelse av vårt valgsystem. SMS fungerer sikkert utmerket til avstemninger på Holmgang eller Idol, men til et politisk valg? Så tenker noen kanskje, hvorfor ikke avgjøre stortingsvalg via SMS når Idolfinalen avgjøres slik? Svaret er «hemmelig valg». Hvorfor har vi avlukker i valglokalet? Hvorfor er det bare tillatt med en person om gangen i avlukket? Ingen skal kunne se hva du stemmer! Hemmelig valg er ikke bare til for personvernet, det er også avgjørende viktig for demokratiet. Ingen som betaler eller truer en velger til å stemme på et spesifikt parti kan da få bevis på hva velgeren faktisk stemte. Hvis vi har avstemning via internett kan derimot en person stå bak med meg pistol og tvinge meg til å stemme på f.eks. Demokratene. I et vanlig valglokale kan han true meg så mye han vil, han får aldri vite om jeg fulgte «oppfordringen».