Akebakke, ROVAR, kommuneplan og noe til (Bystyremøtet 21.mars 2006)

Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /customers/1/d/e/arneespedal.com/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

Det har gått over en uke siden bystyremøtet, jeg har dessverre ikke fått tid å skrive noe før nå om det møtet. Årsaken er at masteroppgaven tar det meste av tiden min. Men her er noen høydepunkter fra møtet.

I etterkant av møtet har jeg blitt sitert i Sandnesposten i en av sakene fra dette møtet. Så jeg skal begynne med akebakken på Hana, saken handlet om en endret regulering for et boligområde på Hana. Den foreslåtte utbyggingen ville ramme en akebakke som blir hyppig bruk av barn og unge i området. Dette har blitt påpekt av noen av høringsinstansene, de mener at den nye avslutningen av bakken blir farlig og at dette gjør at friområdet er mindre verd som lekeområde for barn og unge. I de nasjonale retningslinjene for barn og unge heter det at der friområder nedbygges eller fjernes skal man finne erstatningsområder av samme kvalitet, det skjer ikke i denne saken. På bakgrunn av dette fremmet Arbeiderpartiet et forslag om å ta bort den delen av utbyggingen som ødelegger akebakken. Frustrerende nok ble dette forslaget nedstemt med varaordførerer Pål Morten Borglis (FrP) dobbeltstemme (Høyre, Pensjonistpartiet og FrP).

Første sak var ROVAR, den store saken for tiden i regionen. Flere av kommunene på Jæren hadde alt stemt nei til ROVAR, og diskusjonen har gått høyt i det politiske miljøet i regionen. Konspirasjonsteoriene har vært mange og interessante, men for meg var disse ikke med på avgjørelsen om å stemme nei. Mitt personlige hovedargument mot ROVAR var at man ikke har noen svar på hvordan man skal dekke opp de tap av kompetanse som oppstår i kommunene. ROVAR virker fornuftig (dog som IKS ikke AS) for fagmiljøet i selskapet, men for kommunene som sitter igjen uten noe fagkunnskap blir det verre. Dette gjelder både ingeniørkompetanse spesielt innen samfunnsplanleggingen og kompetansen man mister fra teknisk drift der man i dag har et samarbeid mellom vei og vann/avløp. Etter en kortere debatt en forventet ble resultatet at kun Høyre, Venstre og KrF stemte for ROVAR.

Sak nummer to var kommuneplanmeldingen, dette var en tykk bunke papirer. Det som seiler opp til å bli stridstema nummer 1 i kommuneplanen for Sandnes er vern av jordbruk. Også her går skillet mellom Høyre, FrP og PP på den ene siden og resten på den andre siden. Personlig sa jeg at valgene i kommuneplanen blir vanskelige avveininger mellom flere målsettinger. Det blir nesten umulig å ikke komme i en situasjon der vi ikke klarer å ta så mye hensyn til alt som vi skulle ønske. Hva som blir det endelig resultatet er derfor ganske uklart. Utover dette vektla jeg at vi ikke kan legge nok vekt på å få på plass skikkelige samferdselsløsninger. Sandnes kommune har lenge sagt at Gandsfjordbru er et krav for å bygge i Sandnes Øst, men jeg mener at vi også må kreve bybane eller tilsvarende. For uten et godt kollektivtilbud til de nye områdene roter vi oss bare inn i nye trafikkorker.

Så fulgte to interessante saker, først vedtok bystyret å bygge kunstgressbane med mer i Sandnes idrettspark. Deretter gikk bystyret inn for å øke innsatsen for å oppnå full barnehagedekning. Det er positivt å registrere at Høyre tar selvkritikk for at Sandnes ikke har kommet lengre med barnehageutbyggingen.

En annen kort men politisk interessant sak var rådmannens forslag om å allikevel ikke slå Vatne og Øygard barnehager sammen administrativt. Bakgrunnen er en innsparing på 400.000 kroner årlig som Høyre, FrP og PP vedtok i budsjettet. Dette har rådmannen nå undersøkt og funnet ut at ikke er mulig. Dermed må disse pengene spares inn på annen måte. Jeg håper at flertallet i fremtiden holder seg til å budsjettere med penger som det er mulig å spare inn, for nå må kommunen finne andre innsparinger for å dekke dette.

Ellers kommenterte jeg risiko og sårbarhets analysen som var utført i reguleringsplan for et næringsområde mellom Ny Rv44, E-39 og Folkvordveien. I de tidligere bystyremøtene i år har jeg kommentert manglende og mangelfulle analyser, denne gangen ga jeg derimot analysen ros. Noe av det bedre jeg har sett for en relativt liten reguleringsplan, spesielt positivt at man har begrunnet og kommentert mange av vurderingene.

Neste bystyremøte er 25.april.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *