Småbåthavn på Høle

Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /customers/1/d/e/arneespedal.com/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

I bystyret 21.juni 2005 holdt jeg følgende innlegg om småbåthavn på Høle. Med 41 mot 8 stemmer (jeg var blant de 8) ble reguleringsplanen for småbåthavna godkjent.

Ordfører,

For det første så er Arbeiderpartiet delt i denne saken, men alle i Arbeiderpartiet er positivt innstilt til å få flere småbåtplasser i Sandnes. Det er en tydelig mangel på plasser i regionen, og køene er lange. Men dette betyr ikke at en automatisk skal si ja til alle forslag om bygging av nye småbåthavner. Som politikere må vi også vurdere forslagene i forhold til andre målsettinger.

Det fremgår av sakens forhistorie at søker har hatt to kriterier for lokalisering av anlegget. For det første at det skal ligge på, eller i tilknytning til, kommunal eiendom. Som punkt to at lokaliteten er egnet til formålet. Det er en åpenbar feil med dette, for meg er det klart at egnethet til formål må være prioritet nummer 1 når en skal lokalisere en småbåthavn.

Djupevika er etter min mening ikke godt egnet til småbåthavn, vika er for dyp hele 32 meter, og ligger utsatt til for vind. Samtidig kan anlegget kun nås via en lang og bratt gangsti, dette betyr at atkomst for funksjonshemmede blir umulig. Atkomsten er en 160 meter lang gangsti med en gjennomsnittlig stigning på 1 til 7. Jeg kan vanskelig se for meg at båtforeningens medlemmer vil være fornøyd med en slik løsning i lengden.

Når man ser på denne reguleringsplanen ser man raskt at denne båthavna fullstendig vil dominere Djupevika. Anlegget er fullstendig overdimensjonert for vika, og størrelsen er tredoblet siden den første søknaden.

Det foreslåtte anlegget mangler den infrastrukturen ei småbåthavn bør ha. Trodalsveien er for smal og har liten kapasitet, det er alt for dårlig parkeringskapasitet. Dette vil skape konflikter med den eksisterende bebyggelsen. Det er heller ikke satt av plass på land til verken båtopplag, båtpuss eller klubbhus. Det er på sin plass å stille spørsmålstegn ved om dette vil bli en god og funksjonell småbåthavn.

Kalvaskog og Selhammaren er viktige friområder. I Barnetråkk-prosjektet er det registrert flere aktiviteter i forbindelse med Kalvaskogen. I uttalelsen fra Barnerepresentanten skrives det: ”For barn og unge er denne planen et stort og vesentlig inngrep i forhold til badeplassen.” Det er ikke mye mer å si en at en småbåthavn i praksis vil ødelegge området som en badeplass. Hvem vil vel bade noen få meter fra en småbåthavn med den forurensing, sjenanse og støy det bringer med seg?

Så Ordfører når jeg oppsummerer denne saken så anbefaler vi at båtforeningen ser på andre lokaliteter, for eksempel ser Trodalsvågen mer egnet ut og ser ut til å ha færre konflikter. Jeg vil derfor stemme mot en godkjenning av denne reguleringsplanen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *