Rapport fra bystyremøte 21.februar 2006

Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /customers/1/d/e/arneespedal.com/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

Den 21.februar 2006 var det bystyremøte i Sandnes igjen. En mye kortere saksliste denne gangen.

Før selve bystyremøtet er det en offentlig spørretid der kommunens innbyggere får anledning til å bruke bystyrets talerstol til å ta opp saker direkte med politikerne. Denne muligheten benyttes dessverre alt for sjelden. Men på tirsdag hadde Ragnvald Erga et innlegg med noen spørsmål og kommentarer rundt Lura sin situasjon med forslag om ny havn, bru og dobbelspor. Han etterlyste en konsekvensanalyse som bystyret har bestilt, ordføreren opplyste at denne var cirka et halvt år unna. Jeg forstår godt at beboerne i området er bekymret, det er mange store prosjekter samtidig. Det blir spennende å se hva konsekvensanalysen sier, men det er viktig å ikke automatisk akseptere alt som står i den. Jeg kommer hvert fall til å lese den med argusøyne.

Første sak var en høringsuttalelse til ”KOU 2005:1 – Egne inntekter for kommunene”. Fremskrittspartiet fremmet i vanlig stil forslag om at staten skal direkte finansiere kommunens oppgaver. Artig at FrP har så liten tillit til lokalpolitikerne, spesielt merkelig blir det hele når gruppeleder i FrP, Anders Mjelde, dagen etterpå i Sandnesposten kritiserer SV for å ikke stole på lokalpolitikerne i strandsonesaker. Ellers handlet mye av debatten om man skal være prinsipielt mot eiendomsskatt, spesielt i denne saken er at Senterpartiet er for å innføre eiendomsskatt i Sandnes, men er prinsipielt motstandere av den. Argumentet deres er at så lenge muligheten finnes så må Sandnes benytte de inntektsmulighetene kommunen har.

Neste sak var kostnadsoverslag for nybygg Riska ungdomsskole og rehabilitering av eksisterende bygg. Her var det ingen uenighet i bystyret. Stanley Wirak (AP) benyttet anledning til å minne om at opposisjonen (AP, SV, KrF og V) i sitt budsjett la inn penger til dette, mens Frp, Høyre og Pensjonistpartiet ikke gjorde det. Saken ble enstemmig vedtatt.

NAV prosjektet var tredje sak for dagen, dette er sammenslåingen (mer eller mindre) av Aetat, trygdekontoret og sosialkontoret. Ingen uenighet i denne saken, alle er forventingsfulle til at dette vil gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Den fjerde saken hadde jeg fått hovedansvaret for, den hadde det lange og tunge navnet: ”Delegasjon fra bystyret til rådmannen vedrørende konsesjonsloven samt oppdatering av delegasjonsreglementet for Landbruks- Vilt og Innlandsfiskenemnda”. Vi syntes saken var meget dårlig belyst i sakspapirene, det var i det hele umulig å finne ut hvilken myndighet vi gav rådmannen uten inngående kjennskap til ”Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. av 28.november 2003”. Jeg forslo å utsette saken slik at vi kunne få en skikklig saksutredning, men dette forslaget fikk kun Arbeiderpartiets 8 stemmer. Tiltross for at det virket som alle var enige i at saken ikke var forklart godt nok.

Siste sak på dagsorden var serviceerklæringen for mottakskontoret for flyktninger og innvandrere. Dette burde være en grei sak, men et forslag fra Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet om å endre tittelen til: ”Mottakskontoret for flyktinger etter avtale mellom UDI og Sandnes kommune”. Ingen av de andre partiene skjønte helt hva PP og FrP ønsket å oppnå med denne endringen. Enden på en lang relativt unødvendig debatt ble at PP og FrP sitt forslag falt.

Under eventuelt hadde Kåre Hauge et spørsmål om det var mulig å få opplyst gangfeltet i Oalsgata mellom Byhagen og Klippen. Han spurte også om trafikksikkerhet og skilting i området ved Byhagen. Ordføreren svarte at til det siste så ble det arbeidet med en skiltplan for området. Når det gjaldt opplysning av gangfeltet i Oalsgata så har Vegvesenet sagt at de vil forbedre belysningen og at de betaler for det.

Neste bystyremøte er 21.mars. Men alt 13.mars skal jeg i kommuneplankomiteen, det blir et spennende møte for da skal kommuneplanmeldingene behandles.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *