Sitater

På denne siden vil jeg presentere noen sitater. På latinsiden finner du latinske uttrykk/sitater. Mange av disse sitatene er oversatt til norsk av meg selv og dermed ikke helt perfekte.


“Å drepe gleden er lystmord!”
– Ruben

“En Gud som kan bevises, er ingen Gud.”
– Karl Jaspers

“Det skjønneste et menneske kan oppleve, er å bli stilt ovenfor det ufattelige.”
– Albert Einstein

“Det har tatt millioner av år å skape menneskets intelligens – men bare 10 000 år å komme fra flintøkser til atombomber.”
– Stephen Jay Gould

“Hvis du er alene, tilhører du helt og holdent deg selv. Hvis du er sammen med bare èn person, tilhører du bare halvveis deg selv.”
– Leonardo da Vinci

“Enhver teknologi som er tilstrekkelig avansert, er ikke til å skjelne fra magi.”
– Arthur C.Clarke i “Profile of the Future” (1962)

“Den eneste måten å oppdage grensene for det mulige på, er å reise et stykke videre og inn i det umulige.”
– Arthur C.Clarke

“Foreløpig har jeg det ganske utmerket, idet jeg seiersrikt har overlevd nazitiden og to koner.”
– Albert Einstein (1952)

“Hvorledes kan vi kreve at en annen skal bevare vår hemmelighet, når vi ikke kan bevare den selv?”
– La Rochefoucauld

“Å være eller ikke være, det er spørsmålet.”
– Hamlet (Shakespeare)

“Et ord er en gnist som titt tenner en brann der slokkes ei kan!”
– H.A. Brorson

“Det er mye mer nødvendig å ha et godt rykte enn ren skjorte, for skjorten kan man vaske, men ikke ryktet.”
– Alfred Nobel

“En virkelig diplomat er en som kan kute strupen på naboen uten at naboen oppdager det.”
– Trygve Lie

“Hva intelligens angår, så ser det ut til at alle i vår tid eier det nødvendige. Men der gis få store formuer.”
– Sénac de Meilhan

“Avtaler er som roser og unge jenter. De varer så lenge de varer.”
– Charles de Gaulle

“Det er katastrofalt å gå inn i en krig uten å ville vinne den.”
– General Douglas MacArthur

“Sir, min strategi er en mot ti, min taktikk er ti mot en.”
– Arthur Wellesley, Duke of Wellington

“En klok mann skaper flere anledninger enn han finner.”
– Francis Bacon

“Man kan ikke si at sivilisasjonen ikke har fremskritt. For hver krig dreper de deg på en ny måte.”
– Will Rogers

“Når pengene snakker er sannheten stum.”
– Russisk ordtak

“Mennesket fikk fantasien til trøst for hva det ikke er, og sans for humor så det kunne forsone seg med hva det er.”
– Wall Street Journal

“Å bli gammel er det mest uventede som skjer med et menneske.”
– Leo Trotskij

“Den som ikke vil anstrenge seg, fortjener ikke venners hjelp.”
– Demostene

“Store oppgaver skal en begynne på, ikke tenke på.”
– Julius Cæsar

“Bagateller skaper det fullkomne, men det fullkomne er ingen bagatell.”
– Michelangelo

“I naturen ruver fjellene – i hjemmet bagatellene.”
– Eivind Berggrav

“Det er lettere å styre en nasjon enn å oppdra et barn.”
– Winston Churchill

“Hvis vi ikke hadde viet våre planter mer oppmerksomhet enn vi vier våre barn, ville vi ha levd i en jungel.”
– Luther Burbank

“Begeistring er fornuftens feber.”
– Victor Hugo

“I begrensningen viser mesteren seg.”
– Johan Wolfgang Goethe

“Berømmelse bør alltid bedømmes etter de midler man har brukt for å oppnå den.”
– Francois La Rochefoucald

“Ønsket om berømmelse er den siste svakhet som kloke menn kaster av seg.”
– Tacitus

“Falsk beskjedenhet er den anstendigste av alle løgner.”
– Chamfort

“Telefonselskapet minner om at en telefonstolpe aldri smeller til en bil annet enn i selvforsvar.”
– Ukjent

“Forskjellen på fiksjon og sannheten, er at fiksjonen må være realistisk.”
– Tom Clancy

“Klag ikke under stjernene over mangel på lyse punkter i ditt liv.”
– Henrik Wergeland

“Du trenger ikke være adelig for å komme i grevens tid”
– Ukjent

“Det er helt umulig å finne ut hvorfor en som snorker ikke kan høre seg selv snorke.”
– Mark Twain

“En Pessimist er en Optimist med Erfaring(tm).”
– Sturle Fladmark

“Jeg er her på jorden for å være god mot andre. Hva de andre er her for, vet jeg ikke.”
– Ukjent

“Hvorfor strekke seg etter stjernene når armen din er under en meter lang?”
– Ukjent

“En dag da Satan fikk i sinn
At intet måtte skje
Da satte han i verden inn
den første komité”
– Vilhelm Bergsøe

“Mannen og kvinnen er som to avlåste skrin og den ene inneholder nøkkelen til den andre.”
– Ukjent

“Vær klokere enn andre mennesker hvis du kan, men fortell dem ikke at du er det.”
– Ukjent

“Det er menneskelig å falle, men djevelsk å bli liggende.”
– Luther

“Krig er det eneste spillet der det ikke er noen fordel å ha hjemmebane.”
– Dick Motta

“Ingen fører større ord om fred enn voldsherre som ikke her rustet ferdig ennå.”
– Ukjent

“Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.”
– H.Ibsen i “Vildanden”

“Kjenn deg selv!”
– Anonym, inn gravert i vegen i Tempelet i Delphi

“Menneske er målestokk for alle ting.”
– Protagoras

“Det uutforskede liv er ikke verd å leve.”
– Sokrates

“Målet med å dane en stat er å fremme den største glede for alle, og ikke for bare en klasse.”
– Platon

“Gjør mot andre slik du ønsker at de skal gjøre mot deg.”
– Platon

“Alle mennesker søker kunnskap av natur.”
– Aristoteles

“Vi kan ikke lære uten smerte.”
– Aristoteles

“Menneske er av natur et politisk dyr.”
– Aristoteles

“Dyden er sin egen belønning.”
– Cicero

“Bare de utdannede er frie.”
– Epictetus

“Kunnskap er makt.”
– Francis Bacon

“Mennesker gjør ondt aldri mer gledelig og fullstendig som når de gjør det ut av religiøs overbevisning.”
– Blaise Pascal

“Jeg har strevd for å ikke le, grine eller hate men å forstå menneskelige handlinger.”
– Benedict Spinoza

“Intet menneskes kunnskap overstiger hans erfaring.”
– John Locke

“Jeg er uenig i det du sier, men jeg vil forsvare til døden din rett til å si det.”
– Voltaire

“Mennesker er født frie, og overalt er det i lenker.”
– Jean-Jacques Rousseau

“Menneske er ikke lykkelig fordi det er uvitende.”
– Paul-Henri Holbach

“Det eneste som trengs for at det onde skal seire er at de gode menneskene ikke gjør noe.”
– Edmund Burke

“Overtro er de svake sjelers religion.”
– Edmund Burke

“Uten spekulasjon er det ingen gode og originale observasjoner.”
– Charles Darwin

“Det som ikke ødelegger meg gjør meg sterkere.”
– Friedrich Nietzche

“Søk enkelhet – og mistro den.”
– A. N. Whitehead

“Vi møter aldri andre fornuftige mennesker enn dem som er av samme mening som vi selv.”
– La Rochefoucauld

“Ønsket om å forstå verden og ønsket om å forandre den er de to store motorene bak fremgang.”
– Bertrand Russell

“Det gode liv er et inspirert av kjærlighet og rettledet av kunnskap.”
– Bertrand Russell

“Husk din menneskelighet og glem resten.”
– Bertrand Russell

“Menneske lager seg selv.”
– Jean-Paul Sartre

“For å velge rasjonelt, må man velge moralsk.”
– David Guthier

“Å feile er menneskelig, men å tilgi er guddommelig.”
– Bibelen

“Beskjedenhet er mer konsekvensen av tenkning enn av god vilje.”
-Ludwig Marcuse

“Kjernen i demokratiet er nettopp at alle mennesker skal ha mulighet til innflytelse på de avgjørelser som gjelder dem selv.”
– Trygve Bratteli, AUF leder, 1945

“Toleranse er absolutt nødvendig i vår flerkulturelle verden. Alle samfunn og hele kloden består av så mange levestiler, holdninger og religioner. Vi må likevel leve sammen.”
– Torbjørn Jagland, AUF leder, 1981

“Løver er redd slanger.”
– Victor Hugo (i boka 1793)

“Et menneske har alltid to grunner for sine handlinger – en god grunn og den virkelige grunn.”
– J. Pierpont Morgan

“Ikke bekymre deg for dine problemer med matematikk, jeg lover deg at mine er større.”
– Albert Einstein

“Bare to ting er uendelig, universet og menneskelig dumhet, og jeg er ikke sikker på førstnevnte.”
– Albert Einstein

“Enhver som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt.”
– Albert Einstein

“Ærefrykt for livet.”
– Albert Schweitzer

“Jeg liker kritikk, men bare på min måte.”
– Mark Twain

“Hvorfor jubler vi ved en fødsel, og sørger i en begravelse? Det er fordi det ikke er vi som er den involverte personen.”
– Mark Twain

“En ekspert er en som ikke trenger å tro. Han vet.”
– Frank Lloyd Wright

“Den steinen en ikke orker å løfte, får en la ligge.”
– Norsk ordspråk

“Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt. Å arbeide sammen er suksess.”
– Henry Ford

“Den som kan, gjør det. Den som ikke kan, underviser i det.”
– Georg Bernard Shaw

“Blind tro har et ondt blikk.”
– Stanislaw Jerzy Lec

“Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie.”
– Platon

“Det er meget nedslående å leve i en tid da det er lettere å sprenge et atom enn en fordom.”
– Albert Eintein

“Vold kan medføre en tilfeldig seier, men det kan aldri skape varig fred.”
– Martin Luther King

“Alderdommen er ikke så ille når vi tenker på alternativet.”
– Maurice Chevalier

“Jeg har klatret opp suksessens stige, feiltrinn for feiltrinn.”
– Kristin Halvorsen

“Ekteskapet er en skilsmissegrunn.”
– Thor Eggen

“Om Gud vil, skal vi seire.”
– Saddam Hussein

“Bare de aller tøffeste elgene tør bruke dagens smale overganger.”
– Stein Fyksen, veisjef i Akershus

“Enhver mann er uskyldig inntil det er bevist at han er blakk.”
– Advokat Cato Schiøtz

“Fakta ødelegger gode diskusjoner.”
– Nils Arne Eggen

“Mediene er troløse venner”
– Statsminister Kjell Magne Bondevik

“Kan du ikke stå frem som et godt eksempel – Så SETT deg.”
– Kjetil Vaule

“Å bli gammel tar sin tid, og det har travle mennesker bare ikke tid til!”
– Ukjent

“En reise på tusen mil begynner med et skritt.”
– Kinesisk Ordtak

“Håpet er en våken manns drøm.”
– Aristoteles

“Det er ikke hvem som har rett som betyr noe, men hva som er rett.”
– Thomas Huxley

“Alle spør om en mann er rik, ingen om han er god.”
– Latinsk Ordtak

“Løfter er blomsten – handling er frukten.”
– Ukjent

“Harmen er en dårlig rådgiver.”
– Gabriel Scott

“Tre kan holde på en hemmelighet hvis to av dem er døde.”
– Benjamin Franklin

“Hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke forstår.”
– Pascal

“Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.”
– Albert Einstein

“Vi innrømmer de små feilene våre bare for å bevise at vi ikke har noen større.”
– Francois La Rochefoucald

“Du er ingen dumrian fordi du har gjort noe dumt – bare hvis du ikke skjønner hvor dumt det var.”
– Ukjent

“Den beste måte å få et arbeide til å virke vanskelig på, er å utsette det.”
– Winston Churchill

“Argumenter bør unngåes, de er alltid simple og ofte overbevisende.”
– Oscar Wilde

“Arvelighet er noe man tror på når man har fått et intelligent barn.”
– Picasso

“Verden har nok til menneskenes behov, men ikke nok til menneskenes begjær.”
– Gandhi

“Godt gjort er bedre en godt sagt.”
– Benjamin Franklin

“Verden har mange mangler, der mangelen på nytenkning er den største.”
– Mikael Gorbatsjov

“De skjønneste kvinner er de som liker oss.”
– Gabrial Laub i Birgitte, Tyskland

“Aldri lyves det så meget som før et valg, under en krig og etter en jakt.”
– Otto von Bismarck

“Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft – det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har.”
– Descartes

“Sannheten blir trodd, bare den forstås.”
– William Blake

“Søker du hevn, så grav en grav for to.”
– James Bond

“Jeg blir alltid usikker når folk forsikrer meg om at de liker meg. Det kan nemlig tyde på at de har grunn til å frykte at jeg har merket det motsatte.”
– Cristian Kjellerup

“Mennesket kan handle klokt på tre måter; Ved ettertanke, det er den eldste, ved å etterape, det er den letteste, og ved erfaring, det er den bitreste.”
– Kung-fu-tse

“Taushet er den største av alle lidenskaper.”
– Tom Clancy (Overhengende Fare)

“Statistikk er som damer i korte skjørt; de skjuler det viktigste.”
– Harald Aarbrekk

“Monica Lewinsky kommer til Norge. Denne gangen har hun bedrevet ord.”
– “Pitter” Stavanger Aftenblad

“Menn elsker vakre kvinner høyere enn kloke, for de ser bedre enn de tenker.”
– G. Mistral

“Den nyttigste leksen livet har lært meg, er at idiotene mange ganger har rett.”
– Winston Churchill

“Når det dreier seg om meninger, er alle våre motstandere gale.”
– Mark Twain

“Intet er så oppløftende som å bli beskutt uten resultat.”
– Winston Churchill

“Å tenke uten å lære, er nytteløst. Å lære uten å tenke, er farlig.”
– Konfucius

“Forelskelse er en midlertidig sinnssykdom.”
– John Court

“Det er latterlig av den moderne sivilisasjon å gi opp troen på djevelen, da han er den eneste forklaringen på den.”
– Ronald Knox

“Når et hode og en bok støter sammen med en hul lyd, er det ikke nødvendigvis boken som er hul.”
– Arthur Scopenhauer

“Den som flykter for kjærligheten, er like tåpelig som den som søker den altfor ivrig.”
– Eurifrides

“Tro er å mene hva du vet ikke er tilfelle.”
– Mark Twain

“Da tid ble penger, ble vi alle fattige.”
– Per Roald

“Noen mennesker vokser med ansvaret, andre blir bare oppblåste.”
– Ukjent

“Ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig uten ditt eget samtykke!”
– Elanor Roosevelt

“Visjoner forandrer ikke virkeligheten, visjoner forandrer mennesker og mennesker forandrer virkelighetene.”
– Kinesisk ordspråk

“For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge merke til hva de gjør mer enn hva de sier.”
– Rene Descartes

“Døm aldri din neste før du har vært i samme stilling som han.”
– Victor Hugo

“De eneste interessante svarene, er de som knuser spørsmålene.”
– Susan Sontag

“Den som sier: Saken gjelder ikke oss, mener: Lynet har ikke slått ned her enda.”
– Egil Henriksen

“Å gå for langt er like ille som å ikke gå langt nok.”
– Confusius

“Hvis du ter deg som en sau, spiser ulven deg.”
– Ukjent

“Suksess er å reise seg en gang mer enn du faller.”
– Ukjent

“Når det dreier seg om hva vi ønsker, vil vi helst ikke slåss en eneste dag. Men dersom omstendighetene tvinger oss tild et, kan vi fortsette helt til slutten.”
– Mao Tsetung

“Det finnes tre typer mennesker: de som tenker på å gjøre noe, de som sier de skal gjøre noe og de som gjør det.”
– Ukjent

“En kyniker er en mann som kjenner prisen på alt og ikke verdien på noe.”
– Oscar Wilde

“Enhver intelegent tyveåring synes at verden er en stor skandale.”
-H. Taine

“Tvilen blir ikke mindre av å komme tiltalte til gode.”
– Ukjent

“Forfattere bør aldri tenke for mye – det forstyrrer plagieringen deres.”
– Ukjent

“Forskjellen mellom astrologar og økonomar er at dei førstnemde av og til har rett.”
– Erling Lagreid

“Et språk er en dialekt med hær og marine.”
– Steven Pinker

“En buss er et kjøretøy som går på motsatt side og i motsatt retning.”
– Ukjent

“Livet går mot døden med en hastighet av 24 timer i døgnet.”
– Ukjent

“Det er bedre å være feig ett minutt, enn død resten av livet.”
– Ukjent

“Tiden er menneskets herre.”
– Tom Clancy (Kardinalen i Kreml)

“Utsett aldri til i morgen det du kan utsette til i overmorgen.”
– Mark Twain (og mitt russemotto)

“Det er blitt sagt at 1 million apekatter med datamaskin kunne skrevet Sheakspears samlede verker, takket være internett vet vi nå at dette ikke er tilfelle.”
– Ukjent professor i data

“Ingen tok mer feil enn han som ikke gjorde noe fordi han bare kunne gjøre litt.”
– Edmund Burke

“Dumheten er meget farligere enn ondskapen. For ondskapen tar av og til ferie, dumheten aldri.”
– Anatale France

“Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av livet.”
– Mark Twain

“Hos individer er galskap sjelden, men i grupper, partier, nasjoner og epoker er den regelen.”
– Nietzshe

“Ingen er mere blind enn hans som ikke ønsker å se.”
– Ukjent (Italiensk kilde?)

“Titanic ble bygget av fagfolk, Noahs ark av amatører.”
– Ukjent

“En dårlig advokat kan forsinke en sak i månedsvis. En god advokat klarer det på mye lengre tid.”
– Evelle J.Yonger

“Hvis du kan overliste advokaten din, har du feil advokat.”
– John Nolan

“Sparing er et gode – særlig når dine foreldre har gjort det for deg.”
– W.Churchill

“Som alle konservative mener Høyrefolk at ingenting bør gjøres for første gang.”
– Ukjent

“Høyre er et parti som sier at offentlig styring ikke virker, og som når det kommer til makten, viser at det er rett.”
– Matz Sandman

“Fordelen med firehjulstrekk er at man kan kjøre seg fast på helt utilgjengelige steder.”
– Ukjent

“En gammel mann er en som til enhver tid er ti år eldre enn meg.”
– Rolf B.Wegner

“…nå som russerene har mindre våpen og potens.”
– Aastein Aase, historie lærer ved Sandnes VGS (kilde: Oscar, russeavis ved SVGS)

Om kloster; “Munkene stikker innom nonene av og til for å gjøre noe…”
– Aastein Aase, historie lærer ved Sandnes VGS (kilde: Oscar, russeavis ved SVGS)

“Ei hver kjerring med respekt for seg selv kan koke poteter.”
– Helge Egeland, fysikk lærer ved Sandnes VGS (kilde: Oscar, russeavis ved SVGS)

“Har du spørsmål? Skrik det ut!… Bare ikke skrem vettet av folk..”
– Anfinn Lea Svensen, fransk/engelsk lærer ved Sandnes VGS (kilde: Oscar, russeavis ved SVGS)

“Jesus døde for våre synder. Skal vi da gjøre hans martyrium meningsløst ved ikke å begå dem?”
– Jules Feiffer

“Plukker du opp en hund og gir den mat, biter den deg ikke. Det er hovedforskjellen mellom en hund og et menneske.”
– Mark Twain

“Jeg vil gjerne leve som en fattig mann med mye penger.”
– Pablo Picasso

“Konservasjon er fienden til god vin og mat.”
– Alfred Hitchocock

“Jeg tåler ikke alkohol særlig bra. En drink og jeg må hjem i sengen min, to drinker og jeg må hjem i sengen din.”
– Chrissie Hynde

“Gravitation can not be held responsible for people falling in love.”
– Albert Einstein (poenget forsvinner om jeg oversetter sitatet…)

“Alt bør bli laget så lett som mulig, men ikke lettere.”
– Albert Einstein

“Naturlig nok er det dårlig med rømningsveier i et fengsel”
– Hans Riise, underbrannmester i Oslo brannvesen

“Volden har ikke økt i Norge. Det bare virker slik fordi VG og Dagbladet har fått større opplag.”
– “Pitter” Stavanger Aftenblad

“Er det noen som mener jeg fortjener en Oscar for beste mannlige birolle?”
– Advokat Cato Schiøtz

“Kjøp land! De har sluttet å lage det.”
– Mark Twain

“Forskjellen mellom vanvidd og genialitet er suksess.”
– Jonathan Price, Tomorrow Never Dies

“Hvis vi visste hva vi gjør, ville det vel ikke bli kalt forskning?”
– Albert Einstein

“Du kan ikke tenke på å tenke, uten å tenke på noe.” (You cannot think about thinking, without thinking about something.)
– Seymour Papert

“Det er bedre og holde kjeft å virke dum, enn å åpne munnen å bevise det.”
– Mark Twain

“Han som ikke leser gode bøker har ingen fordel over han som ikke kan lese dem.”
– Mark Twain

“Hvis Kristus hadde hvert her nå, er det en ting han ikke hadde vært – kristen.”
– Mark Twain

“Den tråløse telegrafen er ikke vanskelig å forstå. Den vanlige telegrafen er som en veldig lang katt. Du drar i halen i New York og den mjauer i Los Angeles. Den tråløse telegrafen er det samme, bare uten katten.”
– Albert Einstein

“Hvis alt går bra, så har du oversett noe.”
– Ukjent

“One World, One Web, One Program”
– Microsoft Promotional Ad

“Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer”
– Adolf Hitler

“Surfer? Hva tenker du på da?”
– Tidligere IT-minister Lars Sponheim på spørsmål om han surfer på nettet.

“Som partileder måtte jeg ha meninger om fiskeripolitikk, enda jeg knapt ser forskjell på en torsk og en laks.”
– Erik Solheim

“Når du sier så mye som jeg gjør, så stemmer det ikke alltid.”
– Nils Arne Eggen

“Altså, man må skille mellom det som er tabber og det som er politikk.”
– Dag Jostein Fjærvoll

“..en tyv er en person som begjærer andres eiendeler så sterkt at han ikke engang tar seg tid til å opprette et aksjeselskap.”
– Folketrygdfondets leder Tore Lindholdt

“I disse dagene har jeg følt jeg har måttet holde opptil flere tanker i hodet på en gang.”
– Tidligere Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

“Det er ingen klubber som har levert flere spillere til europeiske nattklubber enn Start.”
– Svein “Matta” Mathisen

“Akkurat som om det ikke er ufred nok i området fra før av.”
– Klassekampens kommentar til at Hans-Wilhelm Steinfeldt blir ny Balkan-korrepsondent for NRK

“Om ikke NATO får has på Milosevic, ser det ihvertfall ut til at de har bombet SV i kne.”
– ‘Pitter’ Stavanger Aftenblad

“SV støtter NATO-bombing og KrF vil dele ut gratis kondomer. Står verda til påske?”
– Dagbladet

“Bøndene vil ikke ha storfjøs. Det er subsidiene som skal være store, ikke fjøsene.”
– ‘Pitter’ Stavanger Aftenblad

“De eldre stemmer Frp. De som bygget landet, har tydeligvis bestemt seg for å rive det igjen.”
– ‘Pitter’ Stavanger Aftenblad

“Naturlig nok er det dårlig med rømningsveier i et fengsel.”
– Hans Riise, underbrannmester i Oslo brannvesen

“Jeg er selvfølgelig grådig – men ikke grisk.”
– Kjell Inge Røkke (Elle)

“Tåken har innimellom små hull der flyene kan lande.”
– NRK-Radio om Gardermoen

“Gjennom å si det man mener, så får man ikke så mange middagsinvitasjoner.”
– Ivar Hoff, fotballgal

“Den som vil vike unna all kamp, kommer aldri til å kjenne noen seier.”
– Alex Johnson

“Den som elsker seg selv, behøver ikke være redd for rivaler.”
– Benjamin Franklin

“Mister du penger, mister du ingen ting. Mister du æren, mister du meget. Mister du håpet, mister du alt.”
– Finsk Ordtak

“Jeg er redd! Jeg vet ikke om verden er full av gløgge menn som bløffer eller idioter som mener det.”
– Ukjent

“Kritikerne er enten stokk stein dumme, eller ondsinnet.”
– Kjell Inge Røkke

“Det er deilig å være rik…”
– Trygve Hegnar i e-post til tidligere Nettavis-eier Knut Ivar Skeid.

“På Høle e’ hjemmabrenten så dårlige at di allerede på tirsdagen begynne’ å grua seg te’ heljå.”
– Per Inge Torkelsen i Løgnas-lagets nye revy

“Legg din hånd på en varm stekeplate i et minutt, og det føles som en time. Sitt med en pen jente i en time, og det føles som et minutt. DET er relativitet.”
– Albert Einstein

“Hemmeligheten bak kreativitet, er å skjulle kildene dine.”
– Albert Einstein

“Den eneste grunnen til tid, er for at alt ikke skal skje samtidig.”
– Albert Einstein

“Å bli gammel tar sin tid, og det har travle mennesker bare ikke tid til!”
– Ukjent

“Det du oppnår med vold, må du oppgi på grunn av verre vold.”
– Gandhi

“Våre liv er det tankene våre gjør det til.”
– Marcus Aurelius (Keiser av Romerriket)

“Hat er en automatisk reaksjon på fryk, for fryketen virker ydmykende.”
– Grahem Green

“Når det er hat i dommen, er dommen blind.”
– Erasmus

“Det er en merkelig tilfeldighet at ordet ærlighet utgjør en vesentlig del av ordet kjærlighet.”
– Ukjent

“Penger er ikke alt! Men det er nøkkelen til resten.”
– Cora Sandel

“Aldri har så mange gjort så mye for at så mange skal skjønne så lite.”
– Eva Halvorsen, om valgkampen

“Vi står på kanten av stupet, men vi skal ta et langt skritt framover!”
– Oluf Palme

“Står du ved kanten av et stup, er det ikke sikkert at et skritt frem er et fremskritt.”
– Else Michelet – bygd på Palme-sitatet ovenfor

“Gud liker best alminnelige mennesker, for dem har han skapt flest av.”
– Abraham Lincoln

“Nordmenn er sjelden spontane før de får tenkt seg om.”
– Odd Eidem

“De tårene man svelger er meget bitre enn dem man feller.”
– Victor Hugo

“Jeg kan motså alt, unntatt fristelser.”
– Oscar Wilde

“Mange av oss skammer seg over lurvede klær og loslitte møbler. Det ville være bedre om vi skammet oss over lurvede tanker og loslitt livssyn.”
– Albert Einstein

“Livet kan bare forståes baklengs, men det må leves forlengs.”
– Søren Kierkegaard

“Gjør alltid det rette. Det gleder noen og forbauser resten.”
– Mark Twain

“Det vonde drep du ikkje med øks.”
– Olav Duun

“Sterk er den som overvinner andre,men veldig er den som overvinner seg selv.”
– Lao-Tse

“I det kapitalistiske samfunn utnytter det ene mennesket det andre. I et sosialistisk samfunn er det akkurat omvendt.”
– Uffe Ellemann-Jensen

“Moral er en kjemisk forbindelse som er lett løselig med alkohol.”
– Ukjent

“Vokt deg for en tålmodig manns vrede.”
– John Dryden

“Av og til synes jeg at det sikkreste tegn på at intelligent liv finnes andre steder i universet er at ingen har prøvd å kontakte oss ennå.”
– Tommy (I Tommy og Tigern)

“Det er nytteløst å sende armeer mot ideer.”
– Georg Brandes

“Et menneske forblir vist så lenge det søker visdommen. Når det tror å ha funnet den, blir det en narr.”
– Talmud

“Blindheten er størst hos den som med vilje ikke ser.”
– Muhammed

“Ord kan brenne mer enn ild.”
– Max Tau

“Den medisinske forskning har gjort så enorme fremskritt at det praktisk talt ikke finnes friske mennesker lenger.”
– Aldous Huxley

“Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket.”
– Konfucius

“Vennlighet er et språk de døve kan høre og de blinde se.”
– Mark Twain

“En mann som gjør en feil og ikke retter på den, han gjør en til.”
– Konfucius

“Kunnskap dreper frykt.”
– Ralph W Emerson

“Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.”
– Arnulf Øverland

“Om hvalene er så begavet, hvorfor fortsetter de å svømme så nær Norge?”
– Lasse Lindroth

“Du vet, vi som sitter i IOC, vi er ikke så veldig opptatt av luksus.”
– Juan Antonio Samaranch

“En sidekollisjonspute ville hjelpe litt, men ikke forhindre at personen ville bli drept.”
– VG tester sikkerheten til SAAB 9000

“Jeg vil ikke si at jeg var overstadig beruset, men jeg var i meget godt humør.”
– Frp-politiker Dag Hovelsen, anmeldt for vold mot sin samboer

“Det går an å være rik uten å måtte vise det fram hele tiden.”
– Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl

“Landeveisrøvere krever pengene eller livet, kvinnen krever begge deler.”
– Samuel Butler

“Noe av det vanskeligste som finnes, er å overbevise en kvinne om at selv røverkjøp koster penger.”
– Ukjent

“Kvinnen har et vidunderlig instinkt. De oppdager alt unntatt de mest innlysende.”
– Oscar Wilde

“En ansatt er en som bestemmer over sjefen når han ikke er tilstede.”
– Ukjent barn

“Jeg ser at president Clinton ikke er her i dag. Han er vel i en eller annen vitneboks.”
– Don Imus

“Verden er full av mennesker som bare kan føle seg store ved å få andre til å se små ut.”
– Tom Clancy

“Hver mann er herre i eget hus – til gjestene er gått.”
– Belgisk ordspråk

“Det første som dør i krig, er sannheten.”
– Hiram Warren Johnson

“Dere nordmenn vet ikke hvor godt dere har det.”
– Kofi Annan (FNs generalsekretær og fredsprisvinner)

“Jeg er ikke ond, bare begrenset snill.”
– Siv Hilde Berg

“Det ER forskjell på et åpent sinn, og hull i hode.”
– “Lexi”

“Mennesket er det eneste dyret som kan rødme – og som har grunn til å gjøre det.”
– Mark Twain

“Beskatningens kunst består i å plukke gåsen slik at man får flest mulig fjær med minst mulig hvesing.”
– Jean Baptiste Colbert

“Det eneste vi har å frykte, er frykten selv.”
– Franklin D. Roosevelt (amerikansk president)

“All agitasjon for krig begynner med påstanden om at den annen part truer freden.”
– Arnulf Øverland

“Det beste argumentet mot demokrati er en fem minutters samtale med gjennomsnittsvelgeren.”
– Winston Churchill

“Det er blitt sagt at demokrati er den verste formen for styring, bortsett fra alle andre vi har prøvd.”
– Winston Churchill

“Hvilket hell for de styrende at folk ikke tenker.”
– Adolf Hitler

“Det er farlig å ha rett når staten har feil.”
– Voltaire

“Den som vet hvordan pølser og lover blir til, får aldri igjen en hel natts søvn.”
– Otto von Bismarck

“Intet, uten ett tapt slag, er så grufullt som et vunnet slag.”
– Ukjent

“Poenget er ikke å dø for fedrelandet, men å få fienden til å dø for sitt fedreland.”
– General Patton

“Vi trekker oss ikke tilbake – vi rykker bare frem i en annen retning.”
– Douglas MacArthur

“Hvis alle tenker likt, da er det noen som ikke tenker.”
– Patton

“Det er helt klart et budsjett. Det er masse tall der.”
– George W. Bush

“Hadde Lincoln vært i livet i dag, ville han snudd seg i grava.”
– Gerald Ford

“Vær ikke redd for å ta et langt steg når det synes påkrevd. Man kan ikke ta seg over en kløft i to små hopp.”
– David Lloyd George

“Folk som er langt mindre sympatiske enn meg har kjærester. Idioter har kjærester. Jeg burde absolutt hatt en kjæreste.”
– Erlend Loe

“Se, frie nasjoner er fredelige nasjoner. Frie nasjoner angriper ikke hverandre. Frie nasjoner utvikler ikke masseødleggelsesvåpen.”
– George W. Bush (altså er ikke USA et fritt land?)

“Man kan si mye om diktaturer, men bare i demokratier.”
– Ukjent


Hvis du har et sitat eller flere som kan være med på denne siden eller har oppdaget feil, så mail meg på arne@arneespedal.com. Takk til alle som allerede har bidratt til denne siden.

3 tanker om “Sitater

 1. Hei Arne.

  Her var det masse gode sitater. Takk for at du deler dem med alle oss andre. Her får du noen av alle de jeg har samlet på:

  Det finnes en evighet av fred bak alle stjernene et sted. Inger Hagerup

  Lykkelig er det hus som huser en venn.

  En sann venn er mer verdt enn et kongerike.

  Noen mennesker gjør verden spesiell, bare ved at de selv er i den.

  De beste ting her i livet kan vi verken se eller ta på – vi må oppleve dem i våre hjerter. Helen Keller.

  Vi kan ikke gjøre store ting – men små ting med stor kjærlighet. Mor Teresa

  De verste et menneske kan gjøre mot seg selv, er å gjøre urett mot andre. Henrik Ibsen

  Lær å ta på dine medmenneser med barmhjertige hender. Sophie Bonnevie.

  Vennskap består i å glemme hva en gir og huske hva en får. Alexander Dumas

  Snakk ikke vondt om noe menneske, men si alt det gode du vet om alle. Benjamin Franklin.

  Det fins ingen bedre trening for hjertet enn å bøye seg ned og løfte opp folk. John Andrew Holmer.

  Livets hemmelighet er at alt vi har og er, er en gave av nåde, som vi skal dele. Lloyd John Ogilvie.

  Undervurder aldri makten i et vennlig ord.

  Vi skal adlyde myndighetene, men IKKE alltid. Kai Munch

  Tenk hvor vakker verden hadde vært, hvis nestekjærlighet hadde vært alle menneskers viktigste drivkraft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *