msgbartop
Arne Buchholdt Espedals hjemmeside
msgbarbottom

26 okt 09 Dagen før økonomiplanen

Blir det store kutt i år?

Blir det store kutt i år? - http://www.flickr.com/photos/nrkbeta/ / CC BY-SA 2.0

I morgen skal rådmannen presentere sitt forslag til økonomiplan for 2010-2013. Det er som vanlig knyttet stor spenning til hva som er med og hva som ikke er med. Størst diskusjon blir det vanligvis rundt kutt forslagene. Tidligere år har det blitt foreslått nedleggelse av skoler, fritidstilbud for ungdom, eldresentre, og biblioteker for å nevne noe.

Når rådmannen går gjennom de grove trekkene i økonomien i morgen kommer han til å si at Sandnes kommune har for små inntekter iforhold til utgiftene. Det er ikke helt usannsynlig at han, uten å foreslå det inn i budsjettet, peker på e-ordet (kode for eiendomsskatt i Sandnes) igjen. Selv om regjeringen har kommet med et nytt godt bidrag til kommunekassen er nok utfordringene med å være vekstkommune større enn inntektsveksten. I tillegg har de siste perioderapportene vist et bekymringsfullt overforbruk innen helse og sosial som følge av mye vikarbruk.

På toppen av dette har Sandnes kommune en rekke investeringer som vi etterhvert har behov for. For det første er det et stort behov for flere sykehjemsplasser, så ombygging av Sandnes sykehus til BOAS (Bo Og Aktivitets Senter) er nok med i budsjettet. Et andre BOAS på Altona (eller annet sted) trengs også, men jeg tviler på at rådmannen har funnet rom til dette nå. Selv om Sandnes nå har full barnehagedekning så trenger vi flere barnehager, både for å dekke økningen i barn som følge av veksten, men også for å kunne fjerne de midlertidige løsningene som har preget barnehageutbyggingen i de siste årene.

På toppen av dette er det behov for et nytt administrasjonsbygg og oppussing av rådhuset. Behovet for nytt administrasjonsbygg kommer ikke av et behov for å ha et fint rådhus, men fordi kommunen sløser mye penger på å leie plass rundt omkring i sentrum fremfor å eie selv. Så dersom vi investerer i dette nå, sparer vi penger på sikt.

Som nestleder i helse og sosial vil jeg i budsjettbehandlingen prioritere å få på plass minst et nytt BOAS. I tillegg er det viktig å opprettholde den kvaliteten vi har på tjenestene. Et annet viktig punkt er at vi må få tatt grep med budsjettoverskridelsene i helse og sosial, hvor svikter det? Er det budsjettert med for lite midler i utgangspunktet, eller det noe som må gjøres annerledes i systemet?

Tags: , , ,

24 sep 09 Kvinneandel i regjeringen

Spekulasjonene rundt hvem som skal ut, og hvem som skal inn i regjeringen går varmt i media. Det ryktes at SV blir en statsråd fattigere, samt at det er kamp om posten som utdanningsminister. Mange statsråder har gjort en god jobb, og fortjener fornyet tillit dersom de selv ønsker å fortsette. Men det er også naturlig med noen endringer, både som følge av valgresultatet og for å skape ny god dynamikk. Det er dessuten noen av statsrådene som for første gang er innvalgt på stortinget, det er ikke dumt å gi noen av disse parlamentarisk erfaring. Blant annet mener jeg at det vil være meget lurt å sende nestleder Helga Pedersen til Stortinget for å ta oppgaven som parlamentarisk leder.

En jeg håper fortsetter er Bjarne Håkon, samhandlingsreformen han har satt i gang er meget viktig å få loset i land. Helsevesenet trenger en grundig gjennomgang for å se på samarbeidet mellom de forskjellige tjenestene, det er også avgjørende at vi får satt fokus på forebygging.

Det er dukket opp en diskusjon om hvor stor kvinneandel det skal være i regjeringen. For meg er svaret enkelt all den tid Arbeiderpartiet har så mange dyktige menn og kvinner: Så nær halvparten som matematisk mulig. Jeg registrer at noen er bekymret for at det ikke finnes dyktige nok kvinner. De som påstår dette kan ikke kjenne mye til Arbeiderpartiet, for jeg ser mange kvalifiserte kvinner. Det er naturlig å peke på f.eks. Eirin Sund, stortingsrepresentant fra Rogaland. Hun har tidligere vært politisk rådgiver og statssekretær, og har de siste 4 årene på stortinget sittet i finanskomiteen. Hun har den nødvendige erfaringen, og ikke minst er hun tøff nok til å stå oppreist når det blåser i media. Å tørre å mene noe upopulært er en egenskap alle statsråder bør ha.

Det diskuteres også hvem som skal bli stortingspresident. Jeg har to personlige favoritter: Tore Nordtun, mangeårig stortingsrepresentant fra Rogaland og Marit Nybak, mangeårig stortingsrepresentant fra Oslo. Begge kan ha den nødvendige autoritet som vervet krever. Begge har lang erfaring fra stortinget og kan spillereglene.

Tags: , , , , ,

23 aug 09 Gratulere med ny VM-medalje

Sølvvinner Marianne Andersen (Foto: Bjarte Hetland)

Sølvvinner Marianne Andersen (Foto: Bjarte Hetland)

Som tidligere orienteringsløper har jeg fulgt litt med på resultatene fra VM i orientering. Dagbladet kan i dag melde at Marianne Andersen har tatt sølv på langdistanse i orienterings-VM. Anne Margrethe Hausken som tidligere har vært norges beste kort ble nummer 6. Marianne Andersen har dermed fått med seg 2 sølv og et gull fra VM, det er kjempe bra!

Gratulasjoner går til Andersen for en glimrende innsats i et VM som nok for ettertiden mest vil bli husket for den gode idrettsånden demonstrert i herrestaffeten.

Tags: ,

22 aug 09 Filmanmeldelse: WarGames – The Dead Code

WarGames – The Dead Code er en oppfølgerfilm til filmen War Games fra 1983. Handlingen er basert på at Will Farmer roter seg inn i et nettspill designet for å fange opp mulige terrorister. Farmer er så dyktig i spillet at datamaskinen RIPLEY oppfatter at han må være terrorist. (Tanken er at alle som vet noe om biologiske og kjemiske våpen må være terrorist.) Datamaskinen RIPLEY har full kontroll over USAs våpenarsenal og alle mulige overvåkningsmuligheter. På denne måten forfølger RIPLEY unge Farmer.

Selv om filmen til de grader overgår det realistiske så har den noen interessante lærdommer:

  • Et fullstendig overvåkningssamfunn ala 1984 er ikke bra når det kombineres med noen med ond eller feil vilje.
  • Kunstig intelligens blir aldri smartere enn dem som laget den kunstige intelligensen. Datamaskiner er gode til å se mønstre og forutse logiske trekk, men dårlig til å tolke tildels irrasjonelle menneskelige handlinger. Datamaskiner er fryktelig dårlige på å bryte regler.
  • Datamaskiner med våpen er også en dårlig idé, da konsekvensene av at datamaskinen tar feil blir så enormt store.
  • Ingen kan vinner på en atomkrig.

Totalt sett er det en grei film, men jeg vrenger meg over noen av de tåpelige ideene man har om datamaskiner. Men det er vel slik det må bli for å være forståelig på filmlerretet. Synes også handlingen mangler noe realisme. Slike filmer er riktignok nødt til å bryte med virkeligheten endel, men de kunne med fordel beholdt noe mer realisme.

Konklusjonen er at originalen er bedre, men at denne er grei underholdning. Spesielt om du klarer å overse mangelen på realisme.

Tags: , ,

21 aug 09 Siv doblet bomutgiftene til sykepleier på direkten

Siv Jensen (Foto av Kjetil Ree)

Siv Jensen (Foto av Kjetil Ree)

De reelle bomutgifter er 919 kroner i måneden, ikke 2 000 som Siv Jensen påstår. Det kommer fram i Dagbladets faktasjekk.

Det er fantastisk at avisene faktisk tar seg bryet med å sjekke de påstandene som dukker opp i slike debatter. Det er umulig å føre en fornuftig debatt med noen som farer med usannheter.

Tags: , ,